1-Kurumumuzda anne sütünü koruyan ve emzirmeyi özendiren anlaşılabilir yazılı ve ilgili departmanlarda asılı, on öneriyi bir içeren politika uygulanmaktadır.

2-Kurumumuzda tüm sağlık personeli emzirme politikası konusunda 3 saati klinik olmak üzere, 18 saatlik eğitimi ,  işe başladıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde alırlar. Ve tüm gebe ve yeni doğan annelerine gerekli eğitim ve yönlendirmeyi yaparlar.

3-Gebe polikliniklerinde 32 hafta ve üzeri gebe kadınlar anne sütünün faydaları ve emzirme yöntemleri konusunda eğitim alırlar. Eğitim programları ve yazılı materyaller kayıt altına alınmaktadır. Bununla birlikte ilgili personel, anne sütünü etkileyen her türlü analjezik ve anestetik ilaçların kullanımına karar verildiğinde, annenin emzirme istek ve arzusunu göz önünde bulundurmaktadır.

4-Sezaryenle doğum yapmış dahi olsa, tüm annelerin doğumu izleyen ilk yarım saat içerisinde bebeklerini emzirmek sureti ile bebekleriyle tensel temas kurmaları sağlanmaktadır.

5-Doğumu izleyen ilk 6 saatte bebekleri özel bakımda bulunan veya emzirme problemi yaşayan yeni doğan annelerine, sütlerini nasıl sağacakları ve nasıl doğru emzirecekleri konusunda eğitim verilmektedir.

6-Kabul edilebilir tıbbi bir gerekçe olmamak kaydıyla,  anne sütünden başka hiçbir anne sütü muadilinin, ek gıdaların ya da mamaların kullanılması ve bunları özendirici en ufak bir tanıcı materyalin (reklâm, afiş) hastanemizde bulundurulması kesinlikle yasaktır.

7-Kurumumuzda kabul edilebilir tıbbi bir gerekçe dolayısıyla sezaryenle doğum veya normal doğumdan sonraki ilk yarım saat dışında anne ve bebek hiçbir suretle ayrılmamakta,24 saat bir arada tutulmaktadır.

8-Kurum personellerimiz, tüm yeni doğan annelerine, hiçbir süre kısıtlaması olmaksızın bebeklerini, onların her acıkmasında ve her isteyişlerinde emzirmeleri ve bebeklerinin üç saatten fazla uyumaları halinde ise,  uyandırıp emzirmelerini teşvik etmektedir.

9-Kurum personellerimiz, tüm yeni doğan annelerine, bebeklerinin hiçbir surette yalancı emzik, biberon(yâda muadillerini) kullanmamaları gerektiğini belirtirler ve ayrıca bunları özendirici hiçbir reklam yada afişin (kalem, broşür vb.)kurum içinde bulunmasına müsaade etmezler.

10-Hastanemizden taburcu olan tüm anneler, emzirme ile ilgili yaşayabilecekleri  sorunlarda danışmanlık hizmeti alabilecekleri Sağlık Ocağı yada ACSAP (Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması)gibi kuruluşlara, kuruluşların açık adı ve adresi  yazılı olan bir belge ile yönlendirilmektedir. Bununla birlikte annelerimiz kurumumuzun internet sitesinden  ve telefonlarından 24 saat bize ulaşabilmekte ve sorunlarına interaktif çözümler bulabilmektedirler.