İnsan Kaynakları Politikamız

 

Hastanemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek , çalışanlarımızın mesleki ve kişisel becerilerini en üst düzeyde kullanıp , geliştirebilecekleri çalışma ortamını sağlamak , temel ilkemizdir..

Bu anlayışla , Sevgi Sağlık Grubu etkin ve insan odaklı İnsan Kaynakları Uygulamaları ile motivasyonu yüksek, birbirinden farklı meslek gruplarının aynı hedefe yönelik bir arada etkin bir şekilde çalışmasını sağlayarak kişi ve ekip performansını kurum performansına yansıtan , bilgiyi doğru yöneten , süreçlerini sürekli geliştiren “ Değer Yaratan İnsan Kaynakları” sistemini uygulamaktayız.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Seçme ve Yerleştirme

Sevgi Sağlık Grubu’nda işe alım süreci “ Doğru İşe Doğru İnsan” prensibine uygun olarak personel seçme ve yerleştirme işlemlerinin hatasız yürütülmesini kapsamaktadır.

Grubumuz bünyesinde oluşan tıbbi ve idari açık pozisyonlar için başvurular, iş arama web portalları , büyük tarjlı gazetelerin İK eklerinde yer alan ilanlarımız , grubumuzun web sitesi (www.sevgihastanesi.com.tr) üzerinden ve genel olarak öngörüşmelerle alınmaktadır.

Çeşitli kanallardan gelen başvurular değerlendirilerek gereksinimler doğrultusunda kurum lokasyonlarına yönlendirilmekte ayrıca gelecekte oluşacak ihtiyaçların karşılanması için Sevgi Hastanesi CV bankasına aktarılmaktadır.

Deneyimli ve yeni mezun adaylar ; ilgi alanları, eğitimleri ve yetkinlikleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. İlgili pozisyonun gereklerini dikkate alarak öğrenim, deneyim, lisans bilgisi gibi kriterler ve iş görüşmelerinde gözlenen kişisel nitelik ve yetkinlikler adayın seçiminde önemli rol oynamaktadır.

Tüm adaylara güvenilir ölçme ve değerlendirme araçları uygulanarak başvurdukları göreve ve kurum kültürüne uygun olup olmadıkları ölçümlenmektedir.

Sevgi Sağlık Grubunda tüm adaylara adil ve objektif davranmak suretiyle zamanında ve doğru bilgilendirme yaparak adayların kurum ile paylaştıkları tüm bilgileri gizli tutmak esastır.

Sevgi Sağlık Grubu, personelini , tüm kariyer yaşamı boyunca çalışmak amacıyla işe almayı prensip edinmiş ve en büyük yatırımın “insan olduğunu kabul etmiştir.”

Eğitim ve Gelişim

Mevcut işeri daha iyi yapabilmek , değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve kurumun gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla , iş hedefleri ile kurumsal değer ve prensiplerini destekleyen eğitim ve gelişim proğramları ile çalışanların yetkinlikleri geliştirilmektedir.

Performans Yönetim Sistemi baz alınarak yıllık eğitim ihtiyaç analizi yapılmaktadır. Bu analiz doğrultusunda yıllık eğitim takvimleri hazırlanıp , bu takvimler doğrultusunda yıl içinde eğitimler planlanarak ilgili hedef gruba verilmektedir.

Eğitimler zorunlu ve seçimli eğitimler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Zorunlu eğitimler, ilgili sağlık çalışanlarının alması gereken mesleki eğitimler ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Seçimli eğitimler ise yöneticilerin çalışanların gelişimi için önerdikleri eğitimleri oluşturmaktadır.

Performans Yönetimi

Yetkinlik ve kurumsal hedefler baz alınarak kurulan Performans Yönetim Sistemi ile çalışanlarımızın , kurum stratejileri doğrultusunda hedeflere ulaşması konusunda çaba göstermeleri amaçlanmıştır.Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kariyer planlarının oluşturulmasında sistem etkin bir rol oynamaktadır.

Kariyer Planlama

Sürekli büyüyen ve gelişen Sevgi Sağlık Grubu olarak çalışanlarımıza geniş kariyer imkanları sunmaktayız. Gelişme ve büyümeye paralel olarak kurumun vizyon , hedef ve değerlerini benimsemiş yüksek potansiyelli çalışanlarımızı, grup içerisinde yöneticilik pozisyonları için değerlendirmekteyiz.

Kurum içerisinde “yedekleme” sistemi ile ilgi alanları ve sahip oldukları yetkinlikler göz önüne alınarak çalışanlarımız yeni pozisyonlar için hazırlanmakta ve geleceğin yönetici adayları yetiştirilmektedir.